Κι ένα σχολειό είχαν εκείμε δασκαλάκο για ορθογραφία.

Στην τσακισμένη ράχη ενός τανκμάθαν να γράφουνε Φιλία.  (Μ.ΜΠΡΕΧΤ)