Κι ένα σχολειό είχαν εκεί… με δασκαλάκο για ορθογραφία.

Στην τσακισμένη ράχη ενός τανκ…μάθανε να γράφουνε Φιλία. 

(Μ.ΜΠΡΕΧΤ)