Δυο μέτρα μόνο λάθος είχα κάνει

δυο μέτρα μόνο κι όμως ήταν αρκετά

να μείνω μόνος, μόνος εδώ πίσω

μακριά από εσένα που βάδιζες σωστά!!!

(Μπάμπης 1983)