Κι ένα σχολειό είχαν εκεί… με δασκαλάκο για ορθογραφία.

Στην τσακισμένη ράχη ενός τανκ…μάθαν να γράφουνε Φιλία.  (Μ.ΜΠΡΕΧΤ)