1987 – 1988  150ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

1988 – 1989  5ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης

 

1989 – 1990  136ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

1990 – 1993  99ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

   

1993 – 1995  Μαράσλειο Διδασκαλείο Δ . Ε

1995-`1996  67o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

1997 – 1999  99ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

 

1999-2001  1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού 

2001-2002   Δημοτικό Σχολείο Βραχατιού 

2002-2007 Δημοτικό Σχολείο Στιμάγκας

2007-2021  Δημοτικό Σχολείο Βραχατιού